PDT (PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI)

I en psykodynamisk psykoterapi försöker man förstå det som kan tänkas ligga bakom de problem och symtom man har. I terapin utforskas fantasier och känslor, inklusive motsägelsefulla känslor som kan kännas besvärande eller skrämmande och som inledningsvis inte är medvetna.  I regel fokuseras aktuella problem men dessa förstås också i ljuset av tidigare erfarenheter.     

Psykoterapi innebär en möjlighet att bättre förstå sina känslomässiga behov,  att minska hindrande psykologiska försvar och därmed få ökad kontakt med och kunna uttrycka genuina känslor, att bearbeta svårigheter som har sin grund i tidigare eller pågående händelser och relationer. Därigenom är det möjligt att uppnå ökad självkännedom och därmed ökad självständighet, trygghet och känsla av sammanhag i tillvaron.   

Om Du är intresserad av att veta mer om psykodynamisk teori och psykoterapi, och vad forskning visar om psykodynamisk terapi, kan Du läsa mer på  http://www.psykodynamiskt.nu