PSYKOTERAPIAVTAL; PDT, KBT, IPT

Jag har avtal med Region Skåne om psykoterapi, PDT (psykodynamisk psykoterapi), 12-25 terapitimmar (där jag utifrån klinisk bedömning tar ställning till antal timmar) för lättare/medelsvår depression, ångest och stress. Vanlig patientavgift 160 kr. Högkostnadsskydd gäller.
 
Du har genom Vårdval Psykoterapi rätt att söka behandling var Du vill i Skåne, hos godkända behandlare som har psykoterapiavtal med Region Skåne. Du måste dock ha en remiss från en läkare från den vårdcentral där Du är listad.