PSYKOLOGTJÄNST MALMÖ Psykoterapimottagning vid Davidhallstorg/Triangeln

Madeleine Conradsen, Holmgatan 4, vån 4, 211 45 Malmö

Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut med PDT (psykodynamisk)inriktning.

Jag har psykoterapiavtal med Reg Skåne för PDT lång.

Jag arbetar med
individuell psykoterapi: 

Problem som rör självkänslan
Rädsla för känslomässig närhet till andra
Svårigheter att hantera vrede och/eller andra känslor

Problem med självständighet/separation
Relationsproblem
Depression/nedstämdhet
Ångest/oro
Kris